Body Life Line

BokskogenBody Life Line, Ankis klinik, står under kvacksalverilagen, vilken är en mycket gammal lag som alla alternativa terapeuter står under.

Jag arbetar med helheten och det som ligger bakom symtomen. Det vill säga att jag alltid integrerar kropp och själ i behandlingen.

När du kommer som ny klient till så gör jag alltid en anamnes. Vilket innebär att jag tar reda på din sjukdomshistoria. Där du som klient får berätta om dina aktuella besvär, uppgifter om tidigare och kroniska sjukdomar, kroppsfunktioner och sociala förhållanden.
Detta är viktigt att veta för mig, så att jag kan sätta in rätt behandling på dig.
Självklart har jag tystnadsplikt!

Med mina långa erfarenhet och kunskap om olika verksamma metoder, så blandar och anpassar jag oftast de olika metoderna efter just ditt problem för att få så stor effekt och läkning som möjligt.

Beroende på hur du mår och hur djupt ditt problem är, så kan det behövas mer än en behandling för att du ska må bra.