Healing

Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp.
Healingens syfte är att lindra/bota sjukdomar, ta bort smärtor, rädslor och fobier genom att skapa balans i kroppen så att den kan läka sig själv. Healing kan också användas för att bli av med blockeringar, ge livskraft och öka välbefinnandet.

Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chackran / energicenter i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.

Det finns många olika former av healing. Healing kan utföras antingen när klienten är fysiskt närvarande eller också på distans. Skillnaden är bara  att den som tar emot healingen kan göra det var som helst och vid den tidpunkt som passar, vilket är en fördel.

De metoder jag arbetar med är följande:

KAFUTA
Kafuta healing är en Native American ursprungshealing. Denna typ av healing är bra att använda när klienten har rädslor, ångest, hjärtproblem, ilska, skuld, livsångest, tillit, cirkulationsproblem etc.
Detta är en djup avslappning för klienten och denna form gillas av många. Den respons jag får är ofta ”gudomlig”.

ATLANTEAN
Atlantean Healing ™ är en snabbt växande energihealing  som har getts till mänskligheten i denna tid av stora förändringar. Den är utformad för att balansera energier. Sjukdomar är enligt Atlantean Healing ™ en obalans av energier. Healingenergin har en mycket hög vibration och är mycket kraftfull, men för klienten känns den enbart mjuk och behaglig.
Atlantean Healing ™ får endast utföras av utbildade och certifierade healers och Atlantiska änglar, som hjälper till med överföringen av energi och den helande processen.
Resultatet är oftast att klienten får en tydligare självbild och läkningsprocessen startar upp med en gång.

SILVERVIOLETTA FLAMMAN
Den silvervioletta flamman är en andlig energi, som anses vara Guds 7:e stråle – dvs Universums medvetande!
Med den silvervioletta flammans hjälp så renar och rensar samt balanserar jag klienten.
Varje cell och atom i kroppen balanseras  och de ev. negativa känslorna och rädslorna städas bort, så att klienten upplever mer harmoni och balans i sig själv. Detta innebär att klienten får tillgång till sin sanna identitet och och finner sitt sanna Jag.