Body Harmony

Body Harmony är en behandlingsform där man med en lätt beröring kan få kroppen att självläka och få bort spänningar och smärta. Med hjälp av denna kontakt både fysisk och praktisk kommer man i kontakt med sina känslor.

Body Harmony anpassas för varje individ, genom samtal, observation av kroppshållning och kroppsspråk så kan jag fastställa vad jag ska arbeta med. Behandlingen utförs med en mjuk, varsam massage med lätta rörelser på olika kroppsdelar.

Klienten ligger påklädd på en brits där jag uppmärksammar var i kroppen de glömda minnena, känslor och spänningarna finns. Med olika tekniker som visualisering och frigörande andning kan man lösa upp och släppa dessa minnen och känslor samt komma åt de undanträngda känslorna. Detta får kroppen och psyket i harmoni och balans.