Min mentor

Patrick Collard, var min mentor och han har betytt oerhört mycket för mig såväl personligt som kompetensmässigt. Patrick var inte enbart min  min mentor utan han blev också under åren en kär vän till mig.

Han är grundare av Body Works, Body Language, Night School och The Collard Method.

Patrick Collard var under sin livstid också en stor healer.
Tyvärr ansåg han sig vara klar med livet på jorden och lämnade oss i stor saknad  2009. Men hans ande och arbete lever kvar genom hans adepter.